Genel Bilgiler

Yönetmelik gereği eğitimler en az 10 (on) en fazla 20 (yirmi) kişilik gruplar oluşturularak verilebilir.

İlkyardım eğitimleri, Temel İlkyardım Eğitimi, Standart İlkyardım Eğitimi veya Güncelleme Eğitimi olarak eğitimler yapılmaktadır.

Eğitim süresi Temel İlkyardım için 2 (iki) tam gün, 16 (on altı ) saat, Standart İlkyardım Eğitimi için 5 tam gün 40 (kırk) saattir.

Güncelleme eğitimleri Temel ilkyardım için 8 (sekiz), standart ilkyardım için 20 (yirmi) saattir.

Eğitim yeri, uygun şartlarda (kişi başı 3 metrekarelik bir alan olması şartıyla) iş yeriniz veya İzmir Tabip Odası İlk Yardım Eğitim Merkezi’mizin eğitim salonları olabilir.

Eğitim yeri olarak iş yeri eğitim salonları tercih edilirse EK BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.

Yönetmelikte 10 kişi için (bir), yirmi kişi için (iki) eğitmen gereği belirtilmesine rağmen merkezimiz eğitimlerin daha kaliteli olması için 10–15 katılımcıya (iki) 20 katılımcıya (üç) eğitmen görevlendirecektir.

Eğitim sonunda katılımcılar katıldıkları teorik ve pratik sınavlarda 85 ve üzeri tam not alarak BAŞARILI olmaları durumunda Sağlık Müdürlüğünden onaylı İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartı almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim materyalleri tarafımızdan karşılanacaktır.

Katılımcıların her birine tarafımızdan İlkyardım Eğitim Notları kitapçığı verilecektir.

Eğitim süreci kurumunuzla birlikte planlanacaktır. Hafta içi hafta sonu farkı gözetmeksizin sizin tercih ettiğiniz tarihlere öncelik tanınacaktır. Faturalar her eğitim sonunda tarafınıza teslim edilir.