Güncelleme Eğitimi


İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir.

Guncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

Güncelleme eğitiminin içeriği, Temel İlk Yardım Eğitimi içeriği ile aynıdır.